Komunikat Zarządu OFBOR w sprawie wyboru firmy do audytu panelu telemetrycznego AGB Nielsen

 

Zarząd OFBOR, odnosząc się do decyzji TVP SA o wyborze wykonawcy audytu pomiaru telemetrycznego firmy AGB Nielsen, informuje, iż w jego odczuciu zarówno proces wyłaniania, jak i sama wskazana kandydatura audytora, budzą głęboką troskę o jakość końcowego efektu jego pracy.

Zarząd OFBOR pragnie zwrócić uwagę, iż powierzenie realizacji tego typu usługi firmie Sadren obarczone może być ryzykiem. Firma Sadren, mimo swej bogatej wiedzy na innych polach, na polu audytu jakości i weryfikacji metodologicznego zaplecza pomiarów telemetrycznych nie posiada żadnego doświadczenia, co może prowadzić do przyszłego kwestionowania wyników audytu i otwierać pole do dyskusji na temat zastosowanej metodologii.

Aby wydać wiarygodną i uczciwą ocenę stosowanej metodologii należy dysponować wieloletnim doświadczeniem płynącym z udokumentowanego uczestnictwa w podobnych projektach na przestrzeni dłuższego czasu. Tylko takie zaplecze intelektualne, refleksja płynąca z innych podobnych projektów, poparta własną wypracowaną procedurą audytoryjną, pozwala na odpowiedzialne formułowanie wniosków pokontrolnych.

W opinii zarządu OFBOR takim potencjałem wiedzy specjalistycznej nie dysponuje obecnie żadna działająca na polskim rynku firma, w tym firma Sadren.

Na świecie istnieje zaledwie kilka wyspecjalizowanych w tym zakresie firm dysponujących niezbędną wiedzą.

Jednocześnie zarząd OFBOR pragnie podkreślić, iż podstawowym celem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku jest stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Najważniejszym dorobkiem OFBOR w tym zakresie jest funkcjonujący od ponad 15 lat Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), promujący standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej, a także Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI). Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR. Certyfikaty PKJPA i PKJBI przyznawane są na podstawie wyników corocznego, niezależnego audytu procedur stosowanych przez agencje badawcze.

Z tych też powodów zarząd OFBOR czuje się upoważniony i zobowiązany do podniesienia powyższych wątpliwości wobec wyboru firmy Sadren, jako audytora pomiaru telemetrycznego firmy AGB Nielsen.

Więcej informacji na temat regulacji OFBOR znajduje się na stronie www.ofbor.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dialog

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Co o badaniach myślą Polacy

Niedawno zakończony projekt badawczy Organizacji Firm Badania Opinii i Rynki oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii wskazuje, że wyniki badań społecznych i rynkowych są jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o Polsce i Polakach, a zaufanie do badań jest większe niż do mediów.

Źródła Wiedzy to projekt badawczy zrealizowany w połowie 2017 r. przez PTBRiO i OFBOR przy wsparciu Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan. Badanie miało hybrydowy charakter i zostało zrealizowane na ogólnopolskiej próbie Polaków (GfK i IPSOS, N=2019) oraz na próbie firm. 

Jednym z najważniejszych odkryć naszego projektu jest to, że wyniki badań są traktowane jako najbardziej obiektywne źródło informacji funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Za godne zaufania uznaje je 63% Polaków. W odniesieniu do programów informacyjnych w mediach komercyjnych ten odsetek wynosi 56%, w mediach publicznych 55%, informacji na Facebooku 51%, a komentarzy zamieszczanych w Internecie 46%.” mówiAnna Karczmarczuk, członek zarządu OFBOR, reprezentująca Radę Badania.

Raport Źródła Wiedzy wskazuje, że Polacy postrzegają badania nie tylko w wymiarze zaufania, ale także użyteczności i sprawczości. Wg jego wyników co drugi Polak uwzględnia wyniki badań dokonując decyzji zakupowych, a prawie trzech na czterech Polaków jest przekonanych, że firmy zlecają badania aby ich produkty i usługi były jak najlepiej przystosowane do potrzeb konsumentów. Uważamy także, że dostęp do wyników rzetelnych badań jest istotnym komponentem demokracji (77%), a same badania są ważnym źródłem wiedzy o Polsce i Polakach (57%). Blisko 60% respondentów deklaruje, że opinie wyrażane w badaniach to sposób w jaki obywatele mogą wpływać na rządzących. Autorzy projektu zapytali także, czy warto brać udział w badaniach, na co pozytywnej odpowiedzi udzieliło 66% badanych.

Za stronę merytoryczną badania odpowiadała Rada Programowa, w skład której weszło dziewięciu ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze: Anna Karczmarczuk (OFBOR/Ipsos), Adam Polasz (PTBRiO/ONE ELEVEN), Mikołaj Cześnik (Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS), Tomasz Dulinicz (Smartscope), Radosław Kucko (Interia), Jan Zając (Sotrender), Agata Wiszniewska (EEI), Arkadiusz Wódkowski (ABM), Rafał Zacłona (Harvard Business Review Polska)

Organizatorami badania Źródła Wiedzy była obchodząca w tym roku dwudziestolecie istnienia Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl). Projekt powstał przy współpracy Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan oraz wsparciu firm GfK, Ipsos oraz Webankieta. 

Więcej informacji na www.zrodlawiedzy.pl

 

Informacja prasowa do pobrania

Infografika do pobrania jpg

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Biała Księga Branży Badawczej

OFBOR dołączył do inicjatywy Dialogu Branżowego, celem którego jest ustalenie najlepszych standardów przetargowych i zakupowych w zakresie badań rynku i opinii publicznej. Więcej informacji o inicjatywie znajduje sie na stronie projektu:  Dialog Branżowy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak zmienili się Polacy

Agencje badania opinii i rynku od ponad dwóch dekad przyglądają się zmieniającym się nastrojom Polaków. Okazuje się, że w tym czasie bardzo wiele naszych postaw uległo zasadniczym przemianom. Organizacja Firma Badania Opinii i Rynku z okazji obchodzonego w tym roku dwudziestolecia, dokonała autorskiego wyboru zgromadzonych w tym czasie danych, pokazujących ewolucję nastrojów i zwyczajów zakupowych.

To tylko mały wycinek wielkiej zmiany jaką obserwujemy od lat 90tych. Zmienili się konsumenci, zmieniło się otoczenie, w którym funkcjonujemy, zmieniły się także badania. Przygotowaliśmy cykl kilku infografik, które zestawiają znaczące i często zaskakujące zmiany. Składają się one na obraz fascynującej transformacji, której jesteśmy świadkami. Dla nas jest to szczególna perspektywa, ponieważ od dwudziestu lat OFBOR stoi na straży wiarygodności badań opinii i rynku. To dzięki badaniom, które certyfikujemy, zapadają najważniejsze strategiczne decyzje w biznesie i administracji publicznej. To dla nas zaszczyt, ale także ogromne zobowiązanie. To także okazja do przypomnienia decydentom, że badać warto i warto robić to z certyfikowanymi agencjami, dającymi rękojmię wiarygodności wyników. – mówi Agnieszka Sora, prezes Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku

Pretekstem do analizy minionych 20 lat jest obchodzona w tym roku rocznica powstania Organizacji Firm badania Opinii i Rynku – jedynego w Polsce organu stojącego na straży wiarygodności badań społecznych i konsumenckich. OFBOR jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich.

Jak zmieniali sie Polacy 1

 

Informacja prasowa do pobrania       Infografika do pobrania jpg       Infografika do pobrania pdf   

 

Kontakt: Tomasz Sławiński

Biuro Zarządu OFBOR

tel. 22 648 45 17


 

Przychody agencji badawczych w 2017 r.

Infografika przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).  
Podana w zestawieniu, szacowana wartość całego rynku, została opracowana przez PTBRiO i zawiera m.in. dane pochodzące z corocznego badania przeprowadzonego przez PTBRiO dla ESOMAR.

 rynek badan2017

 

infografika do pobrania jpg

infografika do pobrania pdf

 


 

 

 

 

Przychody agencji badawczych w 2016 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).

firma sprzedaż 2016 (mln zł) różnica w stosunku do 2015 roku
Grupa Nielsen 170,9 0%*
Kantar Insights 141,8 -16,4%**
GfK Polonia 97,8 14,9%
IPSOS 56,9 2,0%
IQS 25,5 16,5%
PEX PharmaSequence 18,0 -***
PBS 16,6 -50,9% *
ARC Rynek i Opinia 10,8 4,1%
4P research mix 10,2 19,1%
ABR SESTA 6,2 8,8%
Fundacja CBOS 1,8 -50,5%
Razem 556,5 -4,7%
     
Kapitał polski* 71,2 -15,3%
Kapitał zagraniczny* 467,4 -2,9%

 

* wartości przychodów PBS i Grupy Nielsen - estymacja PTBRiO

** łączne przychody spółek Kantar Millward Brown i Kantar TNS

*** W 2016 r. nastąpiło połączenie spółek PharmaExpert i Sequence. Brak pełnych danych finansowych firm za 2015 i 2016 r. uniemożliwia obliczenie poziomu wzrostu przychodów PEX PharmaSequence za 2016 r.


Nowi członkowie we władzach OFBOR

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku w dniu 22 lutego 2018 r. wybrało nowych członków władz OFBOR.

Do zarządu dołączyli: Krzysztof Kruszewski (Kantar Insights), Łukasz Mazurkiewicz (ARC Rynek i Opinia) oraz Szymon Mordasiewicz (Nielsen). Anna Karczmarczuk (IPSOS) została wybrana na drugą kadencję. Agnieszka Sora (GfK Polonia) kontynuuje kadencję Prezesa Zarządu Organizacji oraz Alina Lempa (IQS) Członka Zarządu OFBOR.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczyna pracę w zwiększonym, 6 osobowym, składzie: Izabella Anuszewska (Kantar Millward Brown), Jan Garlicki (Indicator), Włodzimierz Daab (4P Research Mix), Elżbieta Gorajewska (AGB Nielsen), oraz kontynuujące kadencję Dorota Jerzak (BSM) i Renata Osiennik (Nielsen).

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej to: Irena Łukaszewska (GfK Polonia), Krzysztof Siekierski (Kantar TNS), Małgorzata Walczak-Gomuła (ASM) oraz nowo wybrany Sebastian Starzyński  (ABR Sesta).

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongres Badaczy | Consumer Intelligence

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Kongresie Badaczy Rynku i Opinii, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w Warszawie.

Szczegóły programu kongresowego oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.kongresbadaczy.pl

 

 Kongres niebo male