Dla mediów  

Dostarczamy wiedzę i umiejętności interpretacji

mazurkiewiczBadania rynku i opinii są najlepszym źródłem wiedzy o trendach konsumenckich, zjawiskach rynkowych oraz preferencjach społeczno-politycznych. Ich wyniki dostarczają precyzyjnego obrazu zjawisk, które są jednak często złożone, trudne do zsyntezowania i porównywania. Umiejętność ich interpretacji to kwintesencja roli badaczy, dlatego od wielu lat wspieramy w tym zakresie media, komentując bieżące wydarzenia, organizując szkolenia dziennikarskie czy budując platformy wiedzowe. Serwis Polskie Badania Wyborcze www.badaniawyborcze.pl, to doskonały przykład naszej edukacyjnej misji, skierowanej m.in. do mediów.

Łukasz Mazurkiewicz, Członek Zarządu OFBOR