XVII Kongres Badaczy - call for papers
Najciekawsze, co obecnie obserwujemy, zarówno w życiu społecznym, jak i w biznesie, dzieje się na styku, po przekroczeniu granic, w nakładaniu się na siebie więcej niż jednej dziedziny czy sposobu działania. Zapraszamy do składania propozycji wystąpień na tegorocznym Kongresie: http://kongresbadaczy.pl/

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)

OFBOR jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych
w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań.

Organizacja została powołana w 1997 r. przez przedstawicieli czołowych firm badawczych jako związek pracodawców.

Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce,
co świadczy o roli i znaczeniu organizacji w branży badawczej.

 

Reklama