XVII Kongres Badaczy: Na styku.
Zapraszamy na www.kongresbadaczy.pl, gdzie znajdziecie Państwo harmonogram dwóch kongresowych dni, wypełnionych 40 prezentacjami i warsztatami badawczymi.
Zachęcamy również do wykorzystania zniżek, które przewidzieliśmy w kongresowym cenniku.


Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)

OFBOR jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych
w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań.

Organizacja została powołana w 1997 r. przez przedstawicieli czołowych firm badawczych jako związek pracodawców.

Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce,
co świadczy o roli i znaczeniu organizacji w branży badawczej.

 

Reklama